Blog Detay

blog15

Erken Yaşta Yabancı Dil

Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin çocukların zihinsel ve duyusal üstünlükleri ve esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.

Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenmesini gerektirecek bir çok neden vardır.

Yabancı dil eğitimi  çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemektedir.

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir.

Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu,   çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

Bugün Türkiye’de sayılı özel ve yabancı kolejler dışında hiçbir ilk ve orta öğretim

kurumunda yeterli ve etkin bir yabancı dil öğretimi sağlanamamaktadır. Bu

konuya ilişkin hepimizin bildiği bir çok neden vardır elbette. Buna karşılık son

yıllarda ilköğretimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması çerçevesinde dördüncü

sınıftan başlayarak çocuklara yabancı dil dersi uygulamasına geçilmiştir.

Artık yabancı dil dersleri daha alt sınıflara indirgenmiş ve daha erken yaşta

çocukların yabancı dil ile tanışması sağlanmaya çalışılmıştır.